Общинският съвет в Поморие ще гласува протестна декларация срещу изграждането на мидена ферма на 900 метра от централния плаж в града, съобщи БНР.

Съоръженията на Мидената ферма ще бъдат разположени от началото на Източния до края на Централния плаж.

Декларацията ще бъде изпратена до Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на околната среда и водите и Басейновата дирекция. Тя издава и разрешителните за осъществяването на дейността.

Председателят на Общинския съвет в Поморие Адам Адамов поясни, че от рибарското сдружение в града също са внесли протестна декларация.

"Чрез изграждането на тази ферма ще бъде възпрепятстван достъпът за риболов. Другото, което е много притеснително е, че тя е на 900 метра от плажната ивица и при едно лошо време неща като шамандурите и мрежите ще бъдат изхвърлени на Централния плаж", допълва Адамов.

От Общинския съвет в Поморие ще предложат и законът да бъде променен и да дава право на общините да изразяват становище при подобни инвестиционни намерения.

Малко по-късно от общината заявиха, че Общинският съвет единодушно е приел Декларация против издаването на разрешително за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности - ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море.  

Възражението на Рибарско сдружение "Нептун - Поморие", което е адресирано и до кмета на Община Поморие, е подкрепено с над 520 подписа срещу инвестиционното намерение.

"На територията на община Поморие има регистрирани над 500 риболовни съда, 150 от които за стопански риболов. С изграждането на ферма за култивирана черна мида на посочените в съобщението координати се застрашава поминъкът на над 300 семейства, риболовът за които е основен приход. Посочената зона в картата допълнително ще намали изключително много зоната за риболов", съобщават от рибарската общност в Поморие.

Кметът Иван Алексиев и общинската администрация също подкрепят исканията на рибарите, а приетата днес Декларация ще бъде изпратена до Народното събрание на Република България, Министерски съвет, Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Областен управител на област Бургас и др. институции.