От 09 до 23 декември 2021 г. в пощенските станции на "Български пощи" ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи, съобщиха от "Български пощи".

Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка по ПМС № 368 от 04 ноември 2021 г.

Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването и не може да бъде отложено за 2022 г.

През декември дават по 300 лв. за отопление на хората, неполучили енергийни помощи

През декември дават по 300 лв. за отопление на хората, неполучили енергийни помощи

Неполучените пари се връщат в бюджета