Часове след като от партия Зелените обявиха на пресконференция, че разполагат с информация, според която на българска територия вече са започнали проучвания за добив на шистов газ, от министерство на икономиката, енергетиката и туризма опровергаха тези данни.

От ведомството на Трайчо Трайков съобщиха, че проверка, разпоредена от него, е установила, че в село Рогозина, община Генерал Тошево, се извършва дълбок сондаж за проучване и търсене на конвенционален природен газ.

Проучванията се извършват от „Геоинформсервиз" - унгарска компания, подизпълнител на Русгеоком БГ. Русгеоком БГ АД има договор за търсене и проучване за нефт и газ, сключен през февруари 2004 г. от Министерството на околната среда и водите, обясняват от МИЕТ.

Проверката в с. Рогозина е извършена от експерти и община Генерал Тошево.

Установено е, че е направено проучване с радиоактивни изотопи, което е част от изследванията при търсене на нефт и газ и е рутинна процедура, многократно изпълнявана и на други обекти в страната.

За конкретното изследване, на 16 ноември „Геоинформсервиз" е внесла изотопи и необходимата апаратура за изследването от Унгария през Румъния. Още на следващия ден изотопите и апаратурата са изнесени от България. Извършена е проверка от Гражданска защита, която не показва данни за радиация при сондажа, пишат още от МИЕТ. От там допълват, че по договор Русгеоком може да сондира до дълбочина 5 400 метра. В момента сондажът е стигнал до 955 метра.

На терена е спусната обсадна колона, която е циментирана и изпитана за херметичност. При извършената проверка е изследван циментът на колоната и е установено, че няма отклонения от радиационните норми.

Всички проучвателни дейности се извършват съгласно утвърдените проекти, като са представени необходимите разрешителни, допълват в заключение от Министерство на енергетиката.