Министерството на околната среда и водите върна доклада за оценка на въздействието върху околната среда за автомагистрала "Марица".

Според висшия експертен екологичен съвет, ако се одобри проектът ще бъде засегнато водоснабдяването на Хасково и другите селища в района.

По проект трасето на магистралата минава между два водоизточника.