Вече 17 държави ще пропускат българи с изтекъл срок на лични документи да напускат тяхната територия, съобщиха от МВнР.

 

Тези 17 страни, с които имаме дипломатически отношения, потвърдиха, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават и пропускат сънародниците ни с изтекли лични документи в периода 13 март 31 октомври 2020 г.

 

Новите страни, които признават изтеклите лични документи на наши съграждани са Нидерландия, Германия,  Унгария,  Полша и Грузия

Преди това съгласие да пропускат гражданите с изтекли документи вече изразиха Австрия, Великобритания, Гърция, Ирландия, Катар,  Норвегия, Словакия, Турция, Франция, Хърватия, Чехия, Черна гора. Други 6 страни към момента признават със специални условия или със специални срокове изтекли български лични документи - Словения, Португалия, Босна и Херцеговина, както и Иран, Индонезия и Нигерия.

 

Искането за признаване на изтекли лични документи сега, по изключение, бе представено от ръководителите на всички български задгранични представителства  в държавите, в които са акредитирани.

Целта е българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за самоличност са изтекли. България реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи.

 

Българите с изтекли лични документи, които се намират в държава, която не ги признава, могат да се завърнат в родината си с издаден от съответната ни консулска служба временен паспорт. Тези български граждани, които нямат възможност да се завърнат в страната ни и имат спешна и обоснована необходимост от подновяване на изтеклите си лични документи, могат да подадат заявление за подновяване като предварително си запишат час в съответната ни консулска служба.