Изданието на Съюза на българските журналисти, вестник "Поглед", отново излиза на пазара, съобщава БНТ. Седмичникът се появява след 10-годишно прекъсване. Тази вечер беше отпечатан първият му брой.

Главен редактор на новия-стар "Поглед" ще бъде Валери Найденов. В екипа му е и поетът и публицист Румен Леонидов, а също и известният журналист Тодор Токин. "Поглед" ще фокусира вниманието върху всичко важно, което се случва в медиите.

Екипът на вестника няма да забрави миналото. В поредица интервюта ще припомни и за журналистите, работили там реди години. На няколко пъти "Поглед" е спиран от печат, за първи път през 1934 г., възстановен през 1966 г. и пак спрян през 1996 г.