Все по-често граждани на столицата подават сигнали за намерени „бедстващи" сови в града.
Най-често гражданите сигнализират за забелязани или намерени млади птици от вида горска ушата сова (Asio otus), които са в безпомощно състояние.

Във всички случаи се касае за излюпени през тази година индивиди, които след навършване на определена възраст, напускат гнездото и биват хранени от възрастните екземпляри извън него, обясняват от РИОСВ.
Тези птичета не са бедстващи. Това е нормален процес от тяхното развитие, тъй като совите спадат към т.нар. „гнездобегълци".

РИОСВ - София апелира, че в случай на намиране на млад екземпляр (с остатъци от пухово оперение по тялото), той да не бъде вземан, независимо от това, че наоколо не се забелязват възрастни птици.

Ако младата сова е с видими наранявания (счупено крило, счупен крак или кръв по оперението), същата може да бъде взета, като трябва да се уведоми съответната РИОСВ по места в страната.

Горската ушата сова (Asio otus) е защитен вид съгласно българското и европейското законодателство.