Водата от язовир "Студена" е годна за пиене, съобщaват от РЗИ Перник.

В продължение на два дни са взети 21 контролни проби от водопроводната мрежа на Перник и населените места, захранвани от язовир "Студена".

Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели.

Припомняме, че по време на обилните валежи водата бе замътена и контролната институция препоръча да не се пие.

В област Перник проблемът им не бил язовир "Студена"

В област Перник проблемът им не бил язовир "Студена"

Според Ревизоро проблемът е в река Конска, която стана като Дунав

Припомняме, че на 11 януари бе обявено частично бедствено положение в Перник, Трън, Радомир и Струмяни.