На 22 януари 2021 г. започва преброяването на населението на страната. Това стана ясно на пресконференция в НСИ днес. То ще бъде направено от представители на НСИ и общините и ще бъде качено електронно на сайт "Преброяване 2021 г.", който ще бъде пуснат още днес, това каза зам.-председателят на НСИ Дияна Янчева.

Преди истинското преброяване на българското население ще има пробно. То ще струва около 200 000 лв., на терен ще излязат около 160 000 преброители. То ще се извършва от централната преброителна комисия и временни комисии, които са в трите общини, където ще се извършва пробно преброяване.

Тепърва предстои набиране на преброители и контрольори за предварителното преброяване през март. От него няма да бъдат публикувани резултати, но в средата на май ще има анализи на официалния сайт.

Отпускат допълнително 1,3 млн. лв за преброяването през 2021 г.

Отпускат допълнително 1,3 млн. лв за преброяването през 2021 г.

Изследването се провежда на всеки 10 години

От следващата седмица ще заработи и кол център, на който ще се приемат обаждания денонощно и безплатно от робот.

За сайта "Преброяване 2021":

Той ще има европейска и българска рубрика, на него ще има и карти, които ще показват къде е преброяването.

Едната карта ще е с населени места, другата - за временно присъстващи лица, третата - за раждаемостта, и четвъртата - за миграцията.

На сайта ще има достъп до всички документи, закони и препоръки.

Ще има и рубрика "Как да стана преброител". Има и специална секция за хора с намалено зрение.

Сайтът ще съдържа и инфографики, които показват резултатите от предишното преброяване.

Новото за преброяването през 2021 г. е георефериране на сградата. Всяка сграда ще има код.

От 1 юни до 31 август ще бъде истинското георефериране, което ще предхожда истинското преброяване през януари 2021 г.

Преброяват ни пробно през пролетта

Преброяват ни пробно през пролетта

Същинското преброяване ще е през 2021 г.