След направения тази сутрин оглед на района около Бяла от три катера на „Морска администрация" се е установило, че няма замърсяване на морските води и няма следи от разлив.
Припомняме, рано тази сутрин след подаден сигнал за разлив на петролни продукти и замърсяване беше съобщено, че са взети всички мерки.

Според експертите, ако не се открие въпросното петно, замърсяването е било от газьол или бензин, които се изпаряват много бързо.

В момента търсенето на петното е преустановено.

Направена е пълна разпечатка на корабите, които са се движили в района вчера до подаването на сигнала за петното. Проверката се прави, за да се установи източникът на замърсяването, съобщиха от Министерство на транспорта.