Забраняват улова на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море, съобщи БНР.

Това в станало със заповед на министъра на земеделието Десислава Танева.

Забраната се въвежда за срок от 30 дни. 

Целта е опазване и осигуряване на оптималните условия за размножаване и развитие на популациите от бели пясъчни миди.