Международен екип от университетски изследователи от 27 страни-членки на ЕС започва мониторинг и анализ на предизборната кампания на кандидатите за Европейски парламент.

Наблюдението започва на 28 април и ще продължи до деня на изборите на 26 май.

Реализирането му се осъществява по проект "Платформа ЕВРОПА" на Европейския център за мониторинг на изборите (EEMC). Този изследователски проект е иницииран от Университета Roma Tre в Рим, Италия и е финансиран от Европейския парламент.

Проектът е насочен към повишаване осведомеността на гражданите относно изборните дебати и процеса на гласуването.

Основните цели на проекта са събирането, мониторинга и анализа на рекламните материали, изготвени от политическите партии в държавите-членки на ЕС, във връзка с предизборната кампания за Европейски парламент през 2019 г.

Центърът включва 27 национални звена, съставени от изследователи по комуникации и политически науки от няколко европейски университета. Българският екип се ръководи от проф. д-р Лилия Райчева, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".

На първата среща по проекта, провела се на 9 и 10 април в Италия, са обсъдени методите, по които да се извършва мониторинг на посланията, символиките и нагласите в рекламните клипове и плакати, с които кандидатите ще се състезават.

Задачата на университетските изследователи от всяка страна е да проследят най-важните публични участия на кандидатите от съответната държава, включително и тези в социалните мрежи, събирайки ги в база данни и обработвайки ги чрез задълбочен анализ.

Събраните и анализирани данни на всички страни-участнички в "Платформа ЕВРОПА" ще могат да се проследяват в реално време от сайта на Проекта. В допълнение към него, българският екип ще информира потребителите през фейсбук страницата Европейски център за мониторинг на изборите.