Община Свиленград започна почистването на коритото на река Марица от пясъчни наноси и растителност. Целта е да се избегне наводнение.

Първоначално ще бъде почистена еднокилометрова отсечка от 500-годишния каменен мост до жп моста, съобщи БНР.

Проект, изготвен преди 3 години, предвижда премахване на 89 хил. кубически метра земна маса.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е отпуснала 1 116 000 лв.