Жители на Момчилград излязоха на протест заради задушлива миризма. Те твърдят, че източникът на замърсяването е местна птицеферма, съобщи БНР.

Извършена е проверка от Регионалната екоинспекция, но не са установени завишени нива, пояснява един от организаторите на протеста Нергюн Мехмед.

"От яйцефермата, която в момента обработва, преработва биологичен отпадък от пилешки продукти в тор, се разнася ужасна смрад, която ние не желаем да дишаме в Момчилград", подчертава той.

В тази връзка местните жители се обръщат към РИОСВ и община Момчилград да вземе съответните законови мерки.