ДФ "Земеделие" изплати над 23 млн. лвна животновъдите по държавна помощ de minimis, съобщиха от Фонда.

Финансова подкрепа са получили 13 743 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

През юни УС на ДФЗ утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 26, 300 млн. лв.

Държавна помощ са получили регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

Изискванията са фермерите трябва да имат:

-най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

-от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;

-минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

Подпомагането е разпределено както следва:

-до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;

-до 40 лв. за бивол до 250-то животно;

-до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;

-до 20 лв. за бивол до 250-то до 500-то животно;

-до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;

- до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Фермерите следва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

За близо 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат изплатени на по-късен етап, след извършване на допълнителни административни проверки.