Българска апаратура ще полети след два дни на борда на совалката „Атлантис", за да бъде доставена на международната космическа станция "Колумб". Там апаратът ще бъде инсталиран със задачата да търси отговор на въпроса дали животът на Земята е пренесен от Космоса.

Така с българско участие теорията за панспермията може да бъде доказана или опровергана, съобщи БНТ.

Български учени от години работят по усъвършенстването на прибора „Люлин", предназначен за измерване на различни галактически и космически лъчения. За 20 години размерите му са умалени над 100 пъти. В най-новата си версия апаратът тежи 140 грама.

В продължение на една година „Люлин" ще регистрира колко космическа радиация ще понесат различни спори и дали ще оживеят. Това е важна стъпка в отговора на въпроса възможно ли е живи клетки да прекосят космическото пространство и да положат началото на живота на „мъртва" планета, което същността на теорията на панспермията.

Според доц. Цветан Дачев от Лабораторията по слънчево-земни въздействия към БАН пренасянето на живот през междупланетното пространство е малко вероятно.

"На този етап аз съм песимист - според мен става дума за едни дългосрочни пътувания на биологичен материал в космоса - галактичните космически лъчи са непрекъснати те проникват през всичко включително и през тези метеоритни късове, които евентуално от Марс биха пренесли спори към земята и предизвикали разрастването на живот на земята." - коментира доц. Дачев.

Уредът „Люлин" участва и в много други космически експерименти. Той се използва за измерване на рисковете за космонавтите при бъдещи полети до Марс, както и за изследване на полярните сияния.