Фирмата Eclipse Foundation пусна нова версия на едно от своите свободно разпространявани решения, което позволява оптимално да се организира труда на разработчиците, съобщават от IDG.BG.

Eclipse Mylar 1.0 е ориентиран към задачи на потребителския интерфейс, който избавя разработчика от излишна информация и облекчава работата в многозадачен режим.

Новият продукт решава следния проблем: с помощта на интегрираната среда, софтуера много по-просто прочита големи системи, съдържащи хиляди или милиони редове код, но при този обем предоставяната информация е просто огромна.