Гарантирането на сигурността и доверието на Интернет потребителите е предпоставка за приемането и използването на новите информационни и комуникационни услуги.

Това заяви председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков при откриването на конференция за мрежите за съхранение на данни „Сигурност и защита на информацията в SAN среда".

Проблемът с информационната сигурност е световен приоритет номер едно и неговото решаване трябва да доведе до максимална сигурност на мрежовите ресурси с минимално въздействие върху потребителския достъп и производителността.

Използването на все по-сложни приложения, изискващи по-големи ресурси, налага необходимостта от осигуряване на сигурен и непрекъснат достъп до данните и наличие на бърза и надеждна връзка.

Мрежите за съхранение на данни обединяват гъвкавостта на мрежовата архитектура с принципите за централизирано съхраняване на данните и осигуряват необходимата степен на надеждност на информационната инфраструктура.