Агенцията разработва две нови електронни услуги, които ще заработят до края на 2007 г., съобщават от ComputerWorld.bg.

Първата е т.нар. достъп до данъчно-осигурителната сметка чрез Интернет, която позволява справка в реално време за платените данъци и осигурителни вноски.

Втората услуга е свързана с възможността да се подават искания за издаване на удостоверения и други документи по Интернет. Това ще позволи на фирмите и гражданите да спестят посещение в НАП за подаване на искане.

За да се гарантира пълната сигурност на информацията, достъпът до данъчната и осигурителна информация ще се осъществява посредством персонален идентификационен код (ПИК), който ще бъде издаван от Националната агенция за приходите.

Услугата за подаване на искане за издаване на удостоверения ще изисква електронен подпис. Обмисля се в бъдеще изискването за ползване на електронен подпис да отпадне при изграждането на надежден механизъм за идентификация на клиентите.