Министърът на отбраната на Естония Яак Авиксоо предложи НАТО да признае кибер атаките за военни действия, съобщават от IDG.BG.

"В настоящия момент НАТО не разглежда кибер атаките като военни действия. Това означава, че страните от НАТО, които стават жертва на такива атаки, не могат да се възползват автоматично от чл. 5 от договора на НАТО за военна защита", посочва естонският министър.

Припомняме, че член 5 дава право на всяка страна членка на пакта да иска подкрепа от останалите в случай, че бъде нападната.

Ако кибер атаките бъдат признати от НАТО за военни действия, това ще създаде нови опасности пред глобалната сигурност, тъй като лесно могат да бъдат използвани като мотив за започване на военни действия.

От друга страна искането на Естония не е лишено от логика, поради повишаващото се значение на информационната сигурност, която става все по-тясно обвързана с националната сигурност и с икономиката на всяка една държава.

Много армии по света разполагат с модерни средства за водене на кибернетична война и това трябва да бъде взето предвид при регулиране на взаимоотношенията в НАТО.

Припомняме, че в началото на май Естония беше потърпевша от извършването на масови компютърни атаки срещу институции и частни организации в страната, които започнаха след дипломатически скандал между Естония и Русия.