Служители на ГДБОП и колегите им от регионалното звено в Русе под надзора на прокурор от РП - Русе, извършиха специализирана проверка за използване на лицензиран софтуер в Оргахим АД.

При проверката бе констатирано, че върху всичките над 80 компютърни конфигурации, които дружеството използва за извършване на дейността си, са инсталирани лицензирани копия на компютърни програми от каталога на водещи софтуерни издатели, съобщават от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (СИБС).

Стойността на софтуера е над 500 хиляди лева.

Проверката установи, че ръководството на предприятието е предприело тази легализационна инициатива в резултат на проведената през месец май т.г в Русе и региона кампания на Сдружението на издателите на бизнес софтуер „ BSA идва във вашия град", в подкрепа на използването на легален софтуер и популяризирането на идеята за безопасна и законна електронна среда.

Ръководството на Оргахим сподели, че от страна на полицията и техническите сътрудници, проверката е протекла на високо професионално ниво и не е затруднила работния цикъл в дружеството.

Проверката доказа, че когато ръководството на дружеството е привело документацията по лицензирането на софтуера в ред и оказва необходимото съдействие на правоохранителните органи, самото извършване на проверката и инспекцията на компютрите не затруднява нормалния производствен процес", сподели Велизар Соколов, юридически представител на СИБС за България.