Страната ни е втората точка в Европа, след Париж, в която се изпробва протоколът IPv6, заяви председателят на ДАИТС Пламен Вачков.

Новият интернет протокол се тества в сградата на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), заяви председателят й Пламен Вачков.

По този начин България се превръща във втората страна в Европа, в която се изпробва най-новият протокол за интернет връзка. Другата тестова локация е в Париж.

Новият протокол ще осигури по-бърза, по-сигурна и по-стабилна връзка.