Домакинствата, които ползват интернет, са се увеличили 3 пъти, а 30 на сто от българите над 15 години ще ползват Интернет в края на 2006 г., според доклад за състоянието и развитието на Информационното общество в периода 2005-2006 година.

Докладът „e-България 2006" се подготвя всяка година и е резултат от публично-частно партньорство между социолози, анализатори и държавни експерти.

Това са кратките обобщени данни от доклада на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), който ще бъде подробно представен в края на седмицата.
В него се посочва също така, че с услугата ADSL на БТК работят 4.7% от хората, ползващи интернет услуги.
Изследването регистрира значителен ръст на хората с достъп до компютри. Работното място и дома са най-популярните места за достъп до компютър.

Делът на домашните потребители на широколентова връзка (това е интернет достъпа, осигуряващ едновременно глас, данни и видео услуги, при "on-line" свързаност и работни скорости надвишаващи тези при "dial-up" достъпа) към октомври 2005 е 10,6% от цялото население, като отбелязва ръст от близо 22% спрямо предходната година. На практика този показател е доста близък до средната стойност за Европейския съюз - 10,8% към юли 2005 г.

Използването на интернет започва да придобива все по-широки мащаби, но въпреки отчетения висок ръст на потребителите, не малък е и делът на тези, които остават извън уеб-пространството. 56% от гражданите заявяват, че не биха могли да започнат да работят в електронното пространство без чужда помощ.

Гражданите все още са скептично настроени от бизнеса спрямо използването на електронни услуги. Все още съществува недоверие към интернет комуникацията, особено когато се отнася за обработка на документи и финансови операции. Въпреки това, изследването показва, че всеки втори между 18 и 29 години и всеки трети между 30 и 39 години използва
Интернет.
Това са хората, които в най-голяма степен са склонни да опитват, без особено да се притесняват, че това може да навреди на сигурността и финансите им.

Ръководството на ДАИТС представи изданието „Наръчник по интернет грамотност". Книгата е съставена по програма на Съвета на Европа заедно със специалисти по медии и образование и от Европейската комисия.
Преведена е изцяло на български език, за да бъде достъпна за всички заинтересовани хора и се разпространява напълно безплатно.

Изданието съдържа съвети към родители, преподаватели и деца за безопасно използване на световната мрежа.

Наръчникът съдържа 21 тематични материала, всеки от които се отнася до определен въпрос при използването на Интернет - как се създава уебсайт, как да се търси информация, какво е спам, библиотеки в мрежата, дистанционно обучение, игри, пазаруване в мрежата, сигурност и други.

Материалите предоставят на учителите и родителите информация за необходимата подготовка и технически умения, които биха им позволили да напътстват и окуражават младите хора в пътешествието им през информационните технологии.