банБългарски учени успяха за пръв път на Балканския полуостров да създадат т.нар Магнитооптичен капан.

Капанът представлява система от 6 лазерни лъча и магнитни полета и в него рубидиеви атоми се охлаждат до температури от порядъка на 100 микрокелвина. Това е няколко десетки хиляди пъти по-студено, отколкото в открития космос.

„Охладените" атоми провеждането на разнообразни експерименти в областта на прецизната спектроскопия, атомните часовници, квантовите компютри и др.

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания чрез договор ВУ - И - 301/2007 с ръководител проф. дфзн Николай Витанов и е реализиран от учени на Физическия факултет на Софийския университет и Института по физика на твърдото тяло на БАН.