Майкрософт България представи българската версия на Windows Vista и Office System 2007.

Бяха демонстрирани възможностите на двата продукта на разбираем български език.

Всичко в Windows Vista е на български, включително и "Help and Support" опцията, която дава разяснения относно операционната система и куп друга информация.

В Office 2007 положението е същото. И там всички менюта и опции са на български език.

Представянето на българските версии на Windows Vista и Office System 2007 се провежда под мотото „Вече и на български. Разбира се!".

„Преводът на продуктите Vista и Office 2007 на български ще направи работата с тях още по-лесна и приятна за българските потребители", каза Теодор Милев на състоялата се пресконференция.

Бяха показани няколко принципа, които са водещи при развитието на Windows платформата.

Първият принцип на Windows е Изборът. Той включва в себе си: Сигурност, Web търсене и Търсене в компютъра.

Вторият принцип на Windows е Възможности.
На производителите на компютри се предоставя възможността да настройват Windows така, както те пожелаят.
Производителите, чиито продукти не поддържат технология за индексиране, могат да създават приложения с търсачка, които да работят с Windows.

Третият принцип на Windows е Съвместимост.
През 2006 година Майкрософт и Novell сключиха редица споразумения, които да повишат съвместимостта между продуктите Windows и SUSE Linux. Двете компании сформираха този съюз в отговор на нуждите на потребителите, които ползват и двете операционни системи.