3 391 места за настаняване с над 10 легла са функционирали през юли тази година. Това показват данни на Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 141 800, а на леглата - 324 400. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.8%, а броят на леглата в тях - с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 5 952 100 - с 0.1% повече в сравнение със същия месец на 2018 г.

Най-голямо увеличение на нощувките (с 2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Хотелиери очакват силен септември по Черноморието

Хотелиери очакват силен септември по Черноморието

Привличат туристи с драстични намаления на цените

През юли тази година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужденци и 25.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужденци и 28.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 45.9%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. Така той достига 1 297 800, като увеличението при сънародниците ни е 10.3%, а при чужденците - 2.4%.

Българите, нощували в местата за настаняване през юли тази година, са 485 100 и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Хотелиери очакват да завършат сезона на загуба въпреки свалянето на цените

Хотелиери очакват да завършат сезона на загуба въпреки свалянето на цените

Заради спада на туристи хотелите масово правят намаления в разгара на сезона

Чужденците са 812 700 и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 64% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

60% от леглата в местата за настаняване са били заети през юли. Това е с 1.8% по-малко в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 71.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 61.6%, а при тези с 1 и 2 звезди - 40.7%.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 345.8 млн. лв. Това е с 2.9% повече в сравнение с юли 2018 година. Приходите от българи се увеличават с 19.9%, докато тези от чужденци намаляват с 0.4%.

Туристическият бранш алармира за слаб сезон по Черноморието

Туристическият бранш алармира за слаб сезон по Черноморието

Хотелиерите обмислят отстъпки до 30% през юли и август