7 от всеки 100 евро, инвестирани в България, са вложени в туризъм. Това заяви зам.-министърът на туризма Милко Теофилов, цитирайки данни на Световния съвет за пътувания и туризъм, по време на Десетия Черноморски туристически форум във Варна.

"Това е над средното ниво за ЕС и света, но трябва и да се надгражда", обясни Теофилов и добави, че страната ни има редица предимства спрямо други страни в региона - корпоративният данък у нас бил най-ниският в ЕС, като ставката била под тази на Румъния, Сърбия и други държави от Източна Европа.

Зам.-министърът обяви и че Министерството на туризма създава инвестиционна карта с 30 обекта, които ще бъдат промотирани на чуждестранни инвеститори. Създаването на инвестиционна карта целяло да се насърчат и улеснят вложенията в сектора.

Снимка 314983

Източник: Министерство на туризма

Данните на Световния туристически барометър показвали още, че през последните 5 години средногодишният ръст на туристическия сектор у нас е 6 процента, което е над средното ниво за Евросъюза. Според Теофилов по този показател оставяме зад нас страни като Турция, Италия и Франция.