България не е достатъчно рекламирана като туристическа дестинация според българите. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл", проведено сред 1000 души.

С почти пълно единодушие сънародниците ни смятат, че е необходимо в държавния бюджет да се предвиждат средства за реклама на България като туристическа дестинация в чужбина, а едва 10% са на противоположното мнение.

Снимка 420810

Източник: Галъп интернешънъл

На този фон 73% от анкетираните посочват, че държавата не прави достатъчно за реклама навън. 68% пък са на мнение, че и рекламата вътре в страната не е достатъчна.

Снимка 420811

Източник: Галъп интернешънъл

Независимо от това 27% от населението поставя по-скоро висока оценка на рекламирането на вътрешния туризъм, което вероятно се дължи на по-близкия и непосредствен опит на българите с популяризирането на туризма на вътрешния пазар.

Снимка 420812

Източник: Галъп интернешънъл

Широка подкрепа сред анкетираните получава и идеята, обсъждана в Министерството на туризма, всяка община да отделя средства за реклама в чужбина от туристическия данък - 78% от запитаните нямат против част от събираните от общините пари да отиват за реклама на туризма.

Снимка 420813

Източник: Галъп интернешънъл