7.3% спад на пътуванията на българските граждани отчита националната статистика за първите 3 месеца на 2019 година спрямо същия период на миналата 2018 година. Данните са на Националния статистически институт (НСИ) относно туристическите пътувания и разходите в туристическия сектор на населението за месеците януари, февруари и март.

Иначе през първото тримесечие на 2019 година 929 хиляди българи са реализирали туристически пътувания.

80% от българите пътуват само в страната

80% от българите пътуват само в страната

Българите масово организират пътуванията си самостоятелно

78.4% от всичките са пътували на територията на България.

Едва 17.7% е делът на тези, които са пътували в чужбина. Останалите 3.9% от са се разходили както в страната, така и в чужбина.

Снимка 424594

Източник: НСИ

Данните показват още, че 45.4% от пътуванията на територията на страната, както и 61.4% от тези в чужбина са били с цел почивка и екскурзия.

Относно разходите - за пътуващите в страната най-голям е относителният дял на разходите за храна - 33.7%, докато пътуващите зад граница логично харчат най-много за транспорт - 35.1% от всички разходи.

Снимка 424600

Източник: НСИ

Иначе в началото на тази година средният разход при пътуване в България на едно лице (с лична цел) е 195 лева. За пътуване в чужбина средният разход възлиза на 556 лева.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 160 лева в страната и 1 172 лева в чужбина.

НСИ отчита още, че през първото тримесечие на година най-много са пътували българите на възраст между 25 и 44 години. Техният дял е 417.6 хиляди души, или 45% от всички пътували лица.

Снимка 424601

Източник: НСИ