Алтернативният туризъм е единствената форма, която извън активните сезони може да привлече чуждестранни туристи в страната и да направи България целогодишно предпочитана туристическа дестинация.

Това обяви Стоян Михайлов, представител на компания, подготвила изследване за нагласите на чуждестранните посетители в България към специализираните видове туризъм - културно-познавателен, еко, селски, СПА и уелнес.
В изследването са обхванати 9000 чуждестранни туристи, посетители на страната през лятото и практикували специализирани форми на туризъм.

Сред основните изводи е, че страната е привлекателна за чуждестранните туристи и те са доволни от предложения продукт. Най-сериозният проблем според анкетираните е състоянието на инфраструктурата, трафика и липсата на достатъчно информация за тези специализирани форми на туризъм.

Според анкетираните културният туризъм у нас се избира заради забележителностите на страната, спа туризмът заради достъпните цени, природата е доминираща при избора на еко и селски туризъм. Според проучването основни конкуренти на страната са Гърция, Турция и Румъния.

Факторите, които определят избора на България като туристическа дестинация за специализирани форми на туризъм са природата и наличието на допълнителни туристически услуги.

Според проучването също така мъжете предпочитат културния и екотуризъм, като екотуризмът е по-атрактивни за младите. Спа туризмът се предпочита от по-възрастните и от жените.