Инспектори от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са проверили 692 обекта по Черноморието и са издали 54 акта за нарушения.

Със заповеди временно са затворени 4 туристически обекта. Три от тях са заведения за хранене и развлечения без категоризация. Другият обект е туристически агент без удостоверение за регистрация.

Проверките са извършени от 1 април до 4 юни 2010 г. и ще продължат през целия летен сезон като част от кампанията на КЗП за защита на потребителите на туристически услуги.

Комисията упражнява засилен контрол върху хотелите и местата за настаняване - извършени са 114 проверки и са съставени 6 акта за нарушения. В заведенията за хранене и развлечения са извършени 545 проверки и са съставени 44 акта, туроператорите и туристическите агенти са проверени 33 пъти и 4 акта са написани.

В хотелите и местата за подслон цените трябва да са обявявени на видно място - на рецепцията и във всяка стая. Същото се отнася за удостоверението за категоризация. Задължително е да се води регистър на настанените туристи и да се вписва броят на нощувките.

Заведенията за хранене трябва да имат лист и карт меню с обявени цени и грамажи, и да поддържат регистър за рекламациите. Надписите за вида и категорията не трябва да подвеждат туристите.

КЗП проверява и дали всички документи на туроператорите са редовни и какви ваучери издават на клиентите си.