През септември 50.9% от местата за настаняване у нас са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 51.3% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37.5% - на нощувката. Това показва проучване на Националния статистически институт сред управителите за събиране на информация за състоянието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

По отношение на наетия персонал 24.5% от ръководителите са предприели като мярка "освобождаване/съкращаване", 18.3% - "платен отпуск", а 8.3% - "неплатен отпуск". От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 6% от мениджърите, 2.9% пък са предприели мярката "намаляване на възнагражденията на персонала", а 2.4% - "дистанционна форма на работа". Същевременно 9.4% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Намаление в приходите от дейността си през септември спрямо предходния месец са отчели 51.6% от анкетираните управители, докато при 42% няма промяна.

През следващия един месец 41.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 39.5% - че ще успеят "До 100%", а 18.9% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Относно бъдещата си активност в краткосрочен план 40.3% от ръководителите смятат да продължат да работят, 35.7% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 21.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.8% прогнозират да я прекратят.