От Министерството на културата предупредиха за планови проверки в зимните курорти по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, информираха от МК.

Извън обичайната контролна дейност на територията на цялата страна инспекторите на дирекция "Авторско право и сродните му права" към МК ще проверят зимните курорти. Кампанията ще започне с проверки по време на предстоящия студентски празник (8-ми декември).

Целта на проверките е да бъде преустановено неправомерното използване на закриляни от закона обекти на авторското право и сродните му права.

Проверките ще са в хотели, заведения за хранене и развлечения, търговски и други обекти, в които се препредават телевизионни програми или се извършва озвучаване с музикални аудио- или видеозаписи.

От Министерството на културата приканват ползвателите на закриляни обекти на авторското право и сродните му права да уредят съответното използване с правоносителите. При нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства.