Общият брой на местата за настаняване, функционирали през юли 2017 в сравнение с юли 2018 г, се увеличава с 3.0%, а леглата в тях намаляват с 2.5%. Сравнението е отчетено от Националния статистически институт (НСИ).

През юли 2018 г. в страната са функционирали 3 206 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 136.4 хил., а на леглата - 312.8 хиляди.

Снимка 378154

Източник: НСИ

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 5 945.3 хил., или с 1.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на броя на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юли 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 24.3% - на българи.
В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужди граждани и 26.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 49.3%.

Снимка 378155

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. се увеличава с 1.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 1 233.3 хил., като е регистрирано увеличение с 4.0% при чужденците и намаление с 3.7% при българите.

Българите, нощували в местата за настаняване през юли 2018 г., са 439.9 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Чужденците са 793.4 хил., като 63.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. е 61.8%, като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с юли 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 75.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 61.9%, и с 1 и 2 звезди - 41.3%.

Снимка 378158

Източник: НСИ

Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 336.1 млн. лв., или с 6.0% повече в сравнение с юли 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 6.5%, така и от български граждани - с 3.9%.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с няколко европейски регламента. В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

Снимка 378157

Източник: НСИ

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.