С 24.0% намаляват местата за настаняване, работили пред декември 2020 г. в сравнение с декември 2019 г. Броят на леглата в тях - с 23.1%., съобщиха от НСИ.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата - 92.0 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271.1 хил., или със 70.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През декември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.9% от нощувките на чужди граждани и 29.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.8 и 36.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. намалява със 72.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 125.5 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 85.7%, така и при българските - с 66.6%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2020 г., са 107.5 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 18.0 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки, като 68.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9.9%, като намалява с 15.3 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 10.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 10.1%, и с 1 и 2 звезди - 9.4%.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15.0 млн. лв., или със 71.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 82.3%, така и от български граждани - с 63.6%.