С повече от една четвърт се е увеличил броят на нощувките в луксозни хотели през май 2018 г. спрямо същия месец през 2017 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. Ръст от 26.4% има в броя на нощувките през май тази година в хотелите с 4 и 5 звезди.

 

През май 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.7% от нощувките на чужди граждани и 32.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване - с 1 и 2 звезди - те са съответно 5.3 и 32.3%.

Над 15% пък е ръстът при броя на пренощувалите в местата за настаняване през май 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. Общо 582.0 хил. души са нощували в местата за краткосрочно настаняване през месеца. 28.7% повече са и 4.6% е рътът при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са 286.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 295.8 хил., като 76.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. е 23.6%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с май 2017 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 31.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 18.5%, и с 1 и 2 звезди - 14.3%.

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 78.3 млн. лв. Това представлява ръст с 27.2% повече в сравнение с май 2017 година.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 37.6%, така и от български граждани - със 7.0%.

Снимка 367670

Източник: НСИ

Общият брой нощувки в хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване е 1 571.8 хил. Това бележи увеличение с 20% през май 2018 г. спрямо петия месец от предходната година.

През разглеждания период в страната са функционирали 2 345 места за настаняване с над 10 легла.