Нова реформа за тръжните процедури по отдаване под наем на плажовете ще бъде поставена. Това съобщи министърът на туризма Зарица Динкова по време на брифинг в МТ.

Наддаването вече ще се извършва пред всички присъстващи на търговете за плажове, които са изключителна държавна собственост. Динкова заяви, че отпада условието предлаганата цена да се представя в запечатани пликове, а присъствието по време на търга на желаещите да наемат даден плаж ще бъде задължително. С тази промяна на процедурата ще бъдат взети мерки за по-открити и прозрачни стопанисвания на плажовете.

"Процедурата по подаването на документи ще бъде същата, с тази разлика, че наддаването на цените ще бъде в присъствието на всички заинтересовани. Всяка стъпка в търга ще бъде с до 10% от обявената. Кандидатите трябва да са минимум двама", подчерта и Владимир Петров, директор на Дирекция "Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма".

20 търга за плажове на българското Черноморие предстоят в областите Варна и Бургас.

Министерство на туризма пуска ДАНС, МВР и КПКОНПИ да следят как плажовете се отдават под наем

Министерство на туризма пуска ДАНС, МВР и КПКОНПИ да следят как плажовете се отдават под наем

Разгръщане на национална реклама на България като туристическа дестинация си поставя за цел министърът на туризма Илин Димитров