3 391 места за настаняване с над 10 легла са функционирали в страната през август, съобщават от Националния статистически институт.

Броят на стаите в тях е 141 700, а на леглата - 325 400.

Спрямо август миналата година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5%, а броят на леглата в тях - с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 6 410 500. Това е с 5.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

80% от българите пътуват само в страната

80% от българите пътуват само в страната

Българите масово организират пътуванията си самостоятелно

През август в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65% от общия брой нощувки на чужденци и 26.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.9% от нощувките на чужденци и 29.6% - на българи, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 9.1% и 44.2%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване се увеличава с 11.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 1 468 300. Отчита се увеличение при чужденците с 11.6%, а при българите - с 11.1%.

Сънародниците ни, които са нощували в местата за настаняване през август, са 566 600. Те са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 901 700 и са реализирали средно по 5.1 нощувки, като 65.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август е 64.3%. Тя се увеличава с 2.8% в сравнение с август 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 78.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 65.7%, и с 1 и 2 звезди - 42.2%.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 377.8 млн. лв., или с 8.6% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от българи - с 18.7%, така и от чужденци - с 6.2%.