Днес, на пресконференция в БТА, швейцарската частна офшорна компания WWF и социолозите от „Алфа рисърч” направиха опит да заблудят обществото, че болшинството от българите не желаят изграждане на спортни съоръжения в планините, се казва в изявление на НГК „Природа за хората и регионите”.

Основният въпрос, на поръчаното и платено от WWF проучване, е качен в сайта на организацията:

„Одобрявате ли развитието на инфраструктурата и строеж на нови хотели, писти и спортни съоръжения в защитената природа на високите планини Рила, Пирин, Стара планина и Витоша?”

На така зададения въпрос с „НЕ” със сигурност ще отговорят почти 100% от анкетираните. Надали  има българин, който да желае високите части на планините да се застроят и да се изграждат нови хотели, жилищни сгради, почивни станции и други.

Със сигурност съвсем други ще са резултатите, ако въпросът коректно беше разделен на две: „Одобрявате ли изграждането на инфраструктура и хотели във високите части на планините?” и „Одобрявате ли изграждането само на спортни съоръжения в планините?”. Недопустимо е проучвания,  които могат да окажат влияние на живота и битието на над 500 хил. българи, живеещи в планинските региони да се правят на базата на подвеждащи и манипулативни въпроси.

Умишлено зададеният по този начин въпрос цели да направи алюзията и да приравни изграждането на обичайна спортна инфраструктура като: лифтове, писти и друг вид туристически атракции за зимен и летен туризъм в планините със строителството на големите курорти по българското Черноморие.

Въпросът е и изключително некоректен. От много години съгласно Закона за защитените територии в националните и в природните паркове единствено е разрешено изграждането на спортни съоръжения и туристически атракции за зимен и летен туризъм. Вече никъде в българските планини, включително и в ски зона Банско, не се изграждат хотели и други жилищни сгради, а само лифтове, писти и заведения за хранене.

За да се придаде достоверност на проучването, социологическото изследване е възложено на „Алфа рисърч”. Агенцията има относително добра репутация и се ползва с доверието на премиера. Анализът по-скоро е насочен да влияе върху решенията на Министерство на околната среда и водите, отколкото да представи публично обективна информация за нагласите на хората.

Интересно е и друго, защо швейцарската организация WWF поръчва това заблуждаващо социологическо изследване. В чий интерес е да се публикуват и тиражират тези манипулации? Какви са и мотивите на швейцарската държава да финансира със стотици хиляди франка двете програми „Прозрачни планини” и „Зелени закони”, цялата дейност, на които е насочена срещу развитието на зимния туризъм?

***
Платен материал