През изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са останали непроменени, сочат данни на НИМХ, съобщават от МОСВ.

Незначителни повишения са регистрирани при измервателни пунктове в поречията Тунджа и Марица. Протичащите водни количества в по-голямата част на Дунавски и Източнобеломорски басейни са над средномногогодишните стойности, а в Черноморски и Западнобеломорски басейни са под и около тях.

Днес се очакват известни повишения на нивата в Южна България в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, като по-съществени, краткотрайни повишения са възможни в:

Източнобеломорски басейн

  • р. Марица - горно и долно течение и съответните й притоци (реките Крива река, Яденица, Чепинска, Тополница, Луда Яна, Стара река (Пещерска), Въча, Пясъчник, Първенецка, Чепеларска, Бисерска и Лозенска);
    р. Арда - горно течение и съответните притоци (реките Бориковска, Черешовска, Есенишка, Текирска, Елховска, Черна, Върбица);
    р. Бяла;

Източнобеломорски басейн

  • р. Доспат;
  • р. Места - целия басейн;
  • р. Струма - средно и долно течение (притоците й реките Сушицка, Цапаревска, Лебница, Санданска Бистрица, Струмешница, Мелнишка, Пиринска Бистрица).

В останалата част от страната речните нива ще продължат да се понижават или ще се задържат.