В седем области за днес е обявен жълт код за дъжд според данни и прогнози на НИМХ, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Отнася се за областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян и Пазарджик.

Очакват се значителни валежи с количества на места около и над 30 л/кв.м., в Родопите - с количества на места около и над 30 л/кв.м.

Жълт код означава, че времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск, отбелязват от министерството.

Повишени ще бъдат речните нива: Дунавски басейн - Огоста - долно течение; Искър - долно течение; Вит - долно течение; Осъм - долно течение; Янтра - целият басейн; Русенски Лом - целият басейн; Черноморски басейн - водосборите на реките: Провадийска; Камчия; Русокастренска; Средецка; Факийска; Ропотамо; Дяволска; Караагач; Велека; Резовска; Източнобеломорски басейн - водосборите на реките: Тунджа - средно и долно течение; Марица - целия басейн; Арда - целия басейн и Бяла.

В резултат на прогнозираните валежи от дъжд и високата почвена влага се очаква значителна приточност във водосборите на реките: р. Тунджа - р. Мочурица - ляв приток на река Тунджа и в долното течение на водосбора на река Тунджа; р. Марица - средното течение и водосборите на притоците й: р. Въча - горно течение, р. Чепеларска, р. Мулдавска, р. Мечка, р. Каялийска, р. Банска, р. Стара река, р. Меричлерска, р. Мартинска, р. Арпадаре, р. Юручка, р. Харманлийска. Значително ще бъде повишението във водосбора на река Сазлийка. р. Арда - целия басейн и р. Бяла.

Очакват се повишения на нивата на реките в горната част на водосбора на река Камчия и във водосборите на реките в южната част на Черноморския басейн - на юг от р. Средецка.

По данни от системата за ранно предупреждение при наводнениe за басейните на реките Тунджа и Марица, нивото на р. Тунджа в района на гр. Елхово е достигнало оранжевия праг за предупреждение, като се очаква през следващите дни водното ниво да се повишава.

Оперативното звено към МОСВ е активирано.