1/3 от всички емисии на парникови газове вследствие на човешка дейност по света са свързани с храната, според ново световно проучване, информира АФП.

Почистването на земеделска земя и обезлесяването, използване на торове, животновъдството и отпадъците допринасят за отделяните емисии от хранителната система на планетата.

Докато в други изследвания е проучван количественият климатичен отпечатък на храната, Съвместният изследователски център към Европейската комисия съобщи, че това е първото по рода си проучване, което обхваща от производството, пакетирането, дистрибуцията до изхвърлянето на храната.

Хранителните системи се нуждаят от трансформация, отбелязват изследователите и допълват, че се надяват базата данни да помогне за установява къде са необходими действия за по-ефективно намаляване на емисиите.

Резултатите от проучването са публикувани в журнала Nature Food. Изчислени са емисиите на парникови газови от хранителната система от 1990 до 2015 г.

Новите калкулации вземат под внимание готвенето като част от потреблението, а също така и изхвърлянето на отпадъци.

Установено е, че емисиите от хранителната система представляват 34% от всички емисии на парникови газове през 2015 г. Около половината от тези емисии са въглероден диоксид, предимно от използване на земя, пакетиране, транспортиране и обработване.

1/3 от емисиите са от метан, предимно от животновъдство, а също от производството на ориз и др.

Останалите са от диазотен оксид от торовете.

По държави най-много емисии на парникови газове от хранителната система отделят Китай (13,5%), Индонезия (8,8%), САЩ (8,2%), Бразилия (7,4%), ЕС (6,7%) и Индия (6,3%).

Наскоро от ООН обявиха, че 17% от достъпната храна по света през 2019 г. - почти 1 милиард тона - е изхвърлена от домакинства, продавачи, институции и др.