Днес отбелязваме Международния ден на франкофонията. Той е посветен на френския език и култура,  но същевременно е празник на ценности като мира, демокрацията, правата на човека, толерантността, солидарността, езиковото и културнота многообразие.

Международният ден на Франкофонията се отбелязва в 70 държав,  56 от които са членки на Международната организация на франкофонията, 14 са страни-наблюдателки.

Вече 22 години нашата страна е редовен член на световното франкофонско движение, заяви пред БНТ Александрина Исайлова, директор на международния франкофонски фестивал “Солей”, който се провежда в Созопол.

Тя припомни, че през 1995 г. България е приета за редовен член на организацията.

“Основната задача на световното франкофонско движение е разширяване на културното влияние и сътрудничество и на образованието.” – коментира  Исайлова.