Седем институции за разсекретяване на архивите на бившите комунистически тайни служби създадоха в Берлин европейска мрежа за сътрудничество.

В нея се обединяват институциите управляващи архивите на Германия, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Румъния и България.

Европейската мрежа ще има координационна група, която ще свиква годишни конференции. Тя ще съдействува за размяна на информация за архивите и правните регламенти, както и в историческо-политическата дейност и изследванията, се казва в документа, подписан от представители на седемте институции.

Европейската мрежа си поставя за цел след време да даде възможност на гражданите, картотекирани в няколко бивши комунистически държави, да получат достъп до всичките си досиета, подавайки само една молба.

Понастоящем тази процедура не е възможна, защото достъпът до архивите на бившите комунистически тайни служби е рагламентиран с национални закони.