България е топ 20 на УНИЦЕФ за най-добри страни за семейства с деца. Великобритания, Кипър, Гърция и Швейцария са от най-лошите места в развиващия се свят за отглеждане на деца, съобщава The Week.

Изследователите от детския фонд на Обединените нации сравниха четири вида политики, насочени към семействата, предлагани в 41-те страни, които принадлежат към ЕС, и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщава The Guardian.

Класирането се основава на продължителността на изплатения отпуск по майчинство; продължителност на платен отпуск по бащинство; броят на децата под три години, посещаващи предучилищна подготовка; и броят на децата над три години, посещаващи предучилищна подготовка.

Десет от страните, които УНИЦЕФ оцени, не са включени във финалната таблица, тъй като не са публикували необходимите данни, включително Япония, САЩ и Канада.

Като цяло Швеция е обявена за най-доброто място за млади семейства, следвана от Норвегия и Исландия. На другия край на скалата Великобритания се нарежда на 28-о място, като последните три места заемат Кипър, Гърция и Швейцария.

Анализът също така разкрива някои драматични вариации: докато Естония предлага на жените 85 седмици отпуск по майчинство при пълно заплащане, Обединеното кралство им дава еквивалент само на 12, състоящи се от шест седмици на 90% от заплатата и 33 седмици на по-ниска ставка.

Обаче, Великобритания се представя много по-добре от САЩ, когато става въпрос за родителски отпуск като цяло, предлагайки на бащите две седмици, макар и не при пълно заплащане, в допълнение към отпуска, които майките могат да вземат. САЩ изобщо не предлагат родителски отпуск.

Междувременно в Япония, новите бащи могат да вземат повече от 30 седмици платен отпуск - но само 17% са се възползвали от това през 2017 г.

Изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Форе коментира: "Няма по-критично време за развитието на мозъка на децата, а следователно и за бъдещето им, от най-ранните години в живота".

"Необходими са правителства, които да помогнат на родителите да получат подкрепата, от която се нуждаят, за да създадат благоприятна среда за техните малки деца. И се нуждаем от подкрепата и влиянието на частния сектор, за да постигнем това."

Таблица на УНИЦЕФ за развитите страни, подредени според политиките, съобразени с децата:

1:Швеция; 2:Норвегия; 3:Исландия; 4:Естония; 5:Португалия; 6:Германия; 7:Дания; 8:Словения; 9:Люксембург; 10:Франция; 11:Австрия; 12:Финландия; 13:Белгия; 14:Испания; 15:Холандия; 16:Литва; 17:Унгария; 18:Латвия; 19:Италия; 20:България; 21:Румъния; 22:Хърватия; 23:Полша; 24:Чехия; 25:Малта; 26:Словакия; 27:Ирландия; 28:Великобритания; 29:Кипър; 30:Гърция; 31:Швейцария.

Изследването на "Конгреса на професионалните съюзи" тази година установява, че само 1% от новите родители в Обединеното кралство са използвали споделен родителски отпуск през миналата година от над 900 000, които са допустими. 

Проучване в Испания, публикувано миналия месец, разкрива един интересен момент за мъжете, които приемат повече родителски отпуск: спад в желанието им за повече деца и по-дълги разстояния между децата.

Изследователите установили, че мъжете са прекарвали повече време с потомството си и са инвестирали повече в детето, което вече имат, вместо да се стремят да имат повече.

Докладът на УНИЦЕФ ​​допълва, че платен отпуск по бащинство помага на бащите да се свързват с бебетата, допринася за здравословното развитие на детето и намалява процента на майчината депресия.