Точно преди 50 години - на 31 март 1971 г., водещи представители на индустрията и търговията избират да въведат "универсален продуктов код", който ще промени хода на световната икономика.

Днес, този код - познат като стандарта "Глобален номер на търговската единица (GTIN)", служи за уникалната идентификация на всеки отделен продукт, като е основата на баркода.

Това е най-важният стандарт по веригата на доставки. Чрез него ежедневно по света се извършват над 6 милиарда сканирания.

"Това е една значима, неразказана история от съвременната икономика. Преди точно половин век яростни конкуренти оставят различията си настрана и се обединяват около идеята за използване на GTIN, което води до създаването на баркода и развитието на световната търговия. Като отбелязваме това значимо събитие за модерната търговия, ние призоваваме бизнеса да си сътрудничи за пореден път, за да отговори на нуждите на ХХI век за бързо внедряване на нови технологии, включително и баркод символи от ново поколение, носещи повече данни." - заяви Кати Венгел, изпълнителен вицепрезидент и директор доставки на Johnson & Johnson и председател на Управителния съвет на международната организация GS1.

Големите в бизнеса с хранителните стоки, търговията на дребно и потребителските стоки от компании като Heinz, General Mills, Kroger и Bristol Meyer провеждат през 1971 г. историческа среща в Ню Йорк. Те осъзнават нуждата от въвеждането на уникална идентификация на всеки отделен продукт. Визионери за времето си, те вярват, че този универсален код може да бъде използван и извън магазините за хранителни стоки (като например в складовете и управлението на производството), че ще доведе до оптимизиране на времето, ще предизвика промени както по веригата на доставките, така и в потребителското преживяване. На тази среща те решават също да продължат с иновациите и заедно да създадат система, която би била от полза както за бизнеса, така и за потребителите.

Декларации с баркод ни помагат да си сметнем данъка

Декларации с баркод ни помагат да си сметнем данъка

На 30 април изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации

Години по-късно баркодът ще бъде обявен за революционно нововъведение в търговията и включен в класацията "50 неща променили съвременната икономика" на BBC.

"Началото на 70-те години на ХХ век беше особено значимо за търговията и изпълнено с важни събития като сканирането на първия баркод на каса в супермаркет от веригата "Марш" през 1974 г. За мен е чест да бъда част от начинание, донесло толкова ползи в глобален мащаб. Бях свидетел как конкуренти обединяват усилията си за общото благо. Сега е време за ново поколение лидери от индустрията, които да създадат нов вид стандарти, способни да трансформират бизнеса през следващите петдесет години." - заяви Том Брейди, инженер, участвал в разработването и внедряването на системата за сканиране в супермаркета от веригата "Марш".

Стандартите GS1, включително баркодът, продължават да помагат за подобряване на бързината, ефективността и сигурността на съвременния глобален бизнес поток, опростявайки процесите по веригата на доставки почти във всеки сектор.

Все по-големите изисквания от страна на потребителите за точна информация за продуктите поставят пред стандартизиращите организации ново предизвикателство: да се развие следващо поколение символи (като квадратните символи, вкл. QR кодове). Спорде очакванията, те трябва да съдържат в себе си много повече и надеждна информация за нуждите на потребителите, като съдържание на алергени, дали продуктът е от биологично производство, информация за неговото влияние върху околната среда и др. Това увеличава доверието на потребителите и тяхната лоялност към продуктите, които купуват.

"Основната цел е да се осигури прозрачност, да се повиши доволството, сигурността и доверието на нашите клиенти, партньори и служители", споделя Йозгюр Торт, изпълнителен директор на верига супермаркети "Мигрос" и съпредседател на Форума за потребителски стоки (Consumer Goods Forum).

GS1 е международна неправителствена организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността, видимостта и устойчивостта на продуктите в световен мащаб и представлява повече от 2.5 милиона компании. В рамките на дейността й са разработени стандарти за автоматична идентификация и електронен обмен на данни за нуждите на веригите на доставка. Стандартите са се наложили през годините в цял свят в различни сектори на индустрията (най-силно в търговията с потребителски стоки). Използването им е свързано с автоматизация на процесите, намаляване на ръчната работа, намаляване на обема от хартиени документи, осъществяване на ефективна проследимост и много други.

Баркодове и полицейска охрана за матурите

Баркодове и полицейска охрана за матурите

Вариантите ще са оцветени различно