Британското правителство планира да позволи на изследователите да използват техники за редактиране на гени за разработване на култури, които могат да увеличат добивите, да намалят нуждата от пестициди и да намалят емисиите на парникови газове, тъй като излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз му позволява да се отклони от правилата на блока, съобщава АП. 

Редактирането на гени би могло да помогне на учените бързо да отглеждат култури, които са по-хранителни или устойчиви на вредители и болести, обяви правителството, обявявайки своя план да улесни учените да провеждат изследвания в тази област.

Учените правят разлика между редактиране на гени, което включва манипулиране на гени в рамките на един вид, и генетична модификация, която премества ДНК от един вид в друг. Според правилата на ЕС обаче те се регулират по същия начин.

"Редактирането на гени има способността да използва генетичните ресурси, които природата е предоставила", коментира в изявление министърът на околната среда Джордж Юстис.

"Това е инструмент, който може да ни помогне, за да се справим с някои от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени - около продоволствената сигурност, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие."

Академиците оцениха решението като първа стъпка. "Редактирането на гени е най-вълнуващата технология, която съм виждал през дългите си години в науката за културите", коментира Уенди Харууд, ръководител на групата за трансформация на култури в центъра John Innes, 110-годишна институция, която изследва науката за растенията и генетика.

"Технологията дава възможност да се въведат малки промени в ДНК на културите, които водят до характеристиките, от които се нуждаем, като устойчивост на болести, по-добро хранително качество или по-голяма устойчивост на климатични крайности."

Великобритания иска генно да редактира добитък и храни

Великобритания иска генно да редактира добитък и храни

След Брекзит може, промяна на ДНК е строго ограничено в ЕС