Европейската комисия излезе с преработено предложение за създаване на Система за влизане/излизане, с която да се ускорят, улеснят и укрепят процедурите за граничен контрол за граждани на държави извън ЕС, които пътуват до ЕС, съобщават от Комисията.

С тази система ще се модернизира управлението на външните граници, като се подобри качеството и ефективността на проверките и се подпомагат държавите членки да се справят с нарастващия брой пътници, които влизат и излизат от ЕС.

Според Димитрис Аврамопулос, комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, новите технологии може да помогнат за управляване на потока от пътници, които пристигат на външните граници, както и за справяне с незаконната миграция и подобряване на вътрешната сигурност.

С предложената Система за влизане/излизане ще се даде възможност за ефективно управление на разрешените кратки престои, повишено ниво на автоматизация на граничните проверки и по-добро разкриване на документни измами и измами със самоличност. Системата ще се прилага за всички граждани на държави извън ЕС, които са допуснати за кратък престой в Шенгенското пространство (не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни).

В нея ще се регистрират името, видът на документа за пътуване и биометричните данни, както и датата и мястото на влизане и излизане. Това ще улесни преминаването на границите от добросъвестни пътници, откриването на лица, пресрочили разрешения срок на престой и разкриването на самоличността на лицата без документи в Шенгенското пространство. В системата ще се записват също така откази за влизане.

Системата за влизане/излизане ще замени настоящата система за ръчно подпечатване на паспортите, което отнема време, не предоставя надеждни данни относно преминаването на границата, не позволява откриването на лица, пресрочили разрешения срок на престой, и не предвижда отговор в случаи на загуба или унищожаване на документи за пътуване.

В предложената система се съхраняват буквено-цифрови и биометрични данни (комбинация от четири пръстови отпечатъка и портретна снимка).