Президентът Георги Първанов участва в среща на държавните глави на страните от Югоизточна Европа по въпросите на енергетиката в Загреб.

Форумът е по инициатива на президента на Хърватия Стипе Месич.

Очаква се в срещата да участват президентите на Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония, Румъния, Сърбия и Русия, а също и премиерът на Словения, представители на Европейската комисия и на ОПЕК.

Държавните глави на страните от Югоизточна Европа ще обсъдят енергийната обстановка и сигурност в региона, основните аспекти и проблеми на световната енергийна стратегия, условията за доставка на енергоносители и търговията с тях, както и необходимостта от баланс между дейностите по снабдяване с енергоносители и опазването на околната среда.

Предвидено е в края на форума да бъде приета декларация.