Членовете на Асоциацията за българо-африканско и европейско сътрудничество - БАФЕВРО* и членовете на Международната платформа за отбрана и подкрепа на Мароканска Сахара излязоха с апел, в който изказаха силна загриженост и неодобрение към правителството на Испания, във връзка с даването на убежище на испанска земя на Брахим Гали. Той е лидер на сепаратистка въоръжена група, обвинявана за умишленото нарушаване на териториалната цялост на суверенната държава Кралство Мароко, в служба на целта на Алжир към постигане на териториална хегемония.

Документът алармира, че Гали се представя под фалшива самоличност с алжирски дипломатически паспорт с името Мохамед Бенбатуш, което е в пълно нарушение на международното и респективно - испанското право. Транспортирането му с алжирски медицински самолет, обслужван от алжирски офицери, и издаването на алжирски дипломатически паспорт с фалшива самоличност за пореден път доказват отговорността на Алжир в регионалния спор за Сахара и за действията на военната и политическа организация в Западна Сахара - Полисарио.

Брахим Гали е разследван от испанския съд за извършени престъпления срещу човечеството в лагерите в алжирската област Тиндуф, включително - геноцид, изтезания, насилствени изчезвания, сексуални насилия. В тази връзка е му е издадена заповед за арест от испанските власти през 2008 г.

Апелът припомня, че разследването и наказването на извършители на престъпления срещу човечеството е императив на международното право и не се допуска отмяна. Декларацията окачествява действията на испанското правителство като дипломация с двоен стандарт.

Подкрепящите апела застават зад всички инициативи, които подвеждат под отговорност Брахим Гали за неговите престъпления и изразяват пълната си подкрепа към близките и жертвите на престъпленията, извършени от него. Приканва се испанското правителство да поеме отговорност, като незабавно арестува Гали, въпреки опита за оневиняване с нужда от лечение, и да го подложи на съдебен процес за извършените от него престъпления.

Призовават се всички държави членки на ООН и на Европейския съюз да подкрепят разследванията и съдебните производства, образувани срещу Гали, в съответствие с техните международни задължения. Международната общност трябва да поеме отговорност и да сложи край на беззаконието, което властва в лагерите в Тиндуф, дължащо се на незаконното прехвърляне на властта от Алжир към Полисарио, което е в нарушение на международното хуманитарно право.

Авторите и поддръжниците на апела изразяват пълната си солидарност с населението, задържано против волята си в лагерите в Тиндуф, както и с всички жертви с нарушени човешки права в Алжир.

*Няколко дни след публикацията от Посолството на Кралство Мароко изрично уточниха, че нито дипломатическото представителство, нито Кралство Мароко са източник на тази информация